• De ATOMA Gesellschaft für automatische Waagen GmbH werd in 1946 opgericht en produceert al sinds 1963 automatische weegautomaten  en Combinatie weegautomaaten voor de verpakkingsindustrie.

    De ATOMA Gesellschaft für automatische Waagen GmbH werd in 1946 opgericht en produceert al sinds 1963 automatische weegautomaten en Combinatie weegautomaaten voor de verpakkingsindustrie.

De optimale productstroom in het vizier

3D-camera's leveren basisgegevens voor intelligente reacties op veranderende productomstandigheden van MULTIPOND-multihead weegautomaten

Op verzoek houden de MULTIPOND-weegsystemen toekomstig automatisch een oogje op de optimale productstroom. 3D-camera's op de weegautomaat, die aan de besturing worden gekoppeld, leveren gegevens over de verdeling op de verdeelschotel en de doseergoten. De computer analyseert deze informatie en initieert zelfstandig passende maatregelen. MULTIPOND heeft voor dit systeem een patent gekregen.

Bij alle MULTIPOND-weegsystemen levert tot nu toe de voorweger al gegevens over de hoeveelheid product op de verdeelschotel. De gepatenteerde 3D-camera’s geven nu ook nog informatie over waar en hoeveel product zich op de verdeelschotel en de doseergoten bevindt. Op basis van deze beeldinformatie reageert de weegautomaat, door bijvoorbeeld doelgericht afzonderlijke doseergoten aan te sturen. Overvulling kan op deze manier snel en automatisch worden opgelost. Ook kunnen productgaten worden vastgesteld en opgelost. Bovendien kan vastgekleefd product worden gelokaliseerd, en door het nemen van passende maatregelen automatisch worden verwijderd.

Perfect voor producten zoals vlees of salade
Het voordeel van de weegautomaat met camerabewaking is duidelijk: dankzij de automatische reactie op de beeldgegevens, waarborgt deze systeemnoviteit het gecontroleerd vullen van de weegbak. De optimalisatie van de productstroom geeft een constantere dosering en daardoor meer combinatiemogelijkheden als resultaat. Dit leidt weer tot een hogere capaciteit en een betere nauwkeurigheid. Vooral bij het afwegen van moeilijke producten zoals vlees of salade, zorgt de innovatie van MULTIPOND voor meetbare verbeteringen.

Afdrukken van het document is kosteloos.
Bij gebruik ontvangen wij graag een kopie-exemplaar.