MODIFICATIE
VAN EEN BESTAANDE LIJN

REAGEREN OP
VERANDERENDE EISEN

Worst en pasta wegen

De productie van hoogwaardige levensmiddelen vraagt om moderne en hygiënische productieprocessen. Geen wonder dus, dat kortgeleden een volgende MULTIPOND multihead weegautomaat van het type MP-10-1000-400-J werd geïnstalleerd.

EISEN

Geen wonder dus, dat kortgeleden een volgende MULTIPOND multihead weegautomaat van het type MP-10-1000-400-J werd geïnstalleerd. Alle met het product in aanraking komende onderdelen zijn exact op de productie-eisen en op de producteigenschappen aangepast. Al tijdens de inbedrijfstelling ontstond een volgende vraag. Naast de aanvankelijk bedoelde curryworsten moesten ook linguine, spaghetti en soortgelijke deegwaren met dezelfde multihead weegautomaat gewogen kunnen worden. De uitdaging daarbij : zeer uiteenlopende producteigenschappen met betrekking tot het transportgedrag. Met in het achterhoofd de wetenschap, dat de deegwaren slechts eenmaal per week moesten worden gewogen, was het van belang de kosten voor de aanpassingen van de machine zo gering mogelijk te houden.

OPLOSSINGEN

Na inventarisatie van de omstandigheden ter plaatse door de serviceafdeling werd via een gemeenschappelijke analyse door alle benodigde afdelingen bij MULTIPOND een oplossingsvoorstel uitgewerkt. Een resultaat- en risico-analyse samen met de klant resulteerde in de aanpassing van de bestaande lijn. MULTIPOND gebruikt hier het flexibel aanpasbare machineconcept. De nieuwe doseergoten met gepatenteerd profiel en een speciaal voor noedels gedimensioneerde verdeelschotel konden zo bij de productwisseling snel en eenvoudig worden vervangen en zorgen voor een beter transportgedrag op de multihead weegautomaat.

Door het gebruik van de bestaande equipment en een modificatie ter waarde van circa 13.000 Euro is het voor de onderneming nu mogelijk, naast de curryworsten ook deegwaren met de bestaande multihead weegautomaat af te wegen. Extra investeren, bijvoorbeeld in een extra
lijn voor de deegwaren, is daardoor niet nodig. Bij omschakelen tussen curryworsten en deegwaren is de hygiënische constructie van de MULTIPOND weegautomaat van groot belang. Zowel een snelle als gereedschaploze demontage van de producttransporterende onderdelen als ook een eenvoudige en snelle reiniging reduceren de stilstandtijden van de lijn tot een absoluut minimum.

Over Allgäu Fresh Foods

Allgäu Fresh Foods is een fusie van vier ondernemingen, waarvan de traditie berust op regionale verbondenheid en passie voor het produceren van kwalitatief hoogwaardige vleeswaren en worst. De zelf geproduceerde producten worden al 70 jaar via de eigen supermarktketen Feneberg in Allgäu verkocht. Het familiebedrijf wordt ondertussen door de derde generatie geleid en heeft circa 3200 medewerkers in dienst. Het motto “Transparantie zorgt voor betrouwbaarheid” communiceert de onderneming open naar buiten. Alleen wie weet, waar een product vandaan komt, kan op de kwaliteit daarvan vertrouwen. Daarom onderhoudt de onderneming Feneberg nauwe betrekkingen met producenten en leveranciers.

“Met MULTIPOND hebben wij een partner gevonden, die ons bij dit project van idee tot aan implementatie met uitstekende ondersteuning heeft begeleid.”

Emanuel Schratt, projectleider productietechniek

OVERIGE REFERENTIES

“De nauwkeurigheden zijn prima, de investering heeft zich in de kortst mogelijke tijd terugverdiend. Ook het volautomatische kalibreren was voor ons een groot pluspunt bij de beslissing.”

Valdas Keršys, onderhoudsmanager, KG Group

“Wij zijn begonnen met een gebruikte machine van MULTIPOND, die onze verwachtingen ruim heeft overtroffen. Daarom hebben wij bij de tweede machine ook voor MULTIPOND gekozen. De machine werkte vanaf de eerste dag probleemloos en daarom hebben wij ook bij de volgende machine weer voor MULTIPOND gekozen.”

Mikael Andersson, technisch manager, Öresundschark

”Voor ons is het enorm belangrijk om oplossingen te krijgen die exact zijn toegesneden op de omstandigheden en vereisten van onze productie. Hiervoor zijn we bij MULTIPOND precies aan het juiste adres.”

Gunter Löffler, projectengineer