Faseprofiel – voor sterk hechtende producten

Faseprofiel – gepatenteerde oplossing voor sterk hechtende producten

MULTIPOND introduceert op basis van het enorme succes haar oplossing voor het volautomatisch wegen van kleverige producten zoals vers of gemarineerd vlees, gevogelte en vis, en onderstreept daarmee andermaal haar positie als toonaangevende aanbieder van productspecifieke oplossingen voor multikopweegautomaten.

Aan de geautomatiseerde verwerking van dergelijke producten zijn grote uitdagingen verbonden, hetgeen er vaak toe leidt dat zij nog steeds handmatig moeten worden gewogen. De gepatenteerde innovatie van MULTIPOND biedt echter een voorzichtige productbehandeling en eenvoudig te reinigen automatiseringsoplossing.

Op basis van een speciaal oppervlakprofiel van de verdeelschotel en de radiaal aangebrachte doseergoten worden de eigenschappen voor producttransport van de weegautomaat aanzienlijk verbeterd resp. wordt bij van oudsher zeer moeilijk te transporteren producten een gecontroleerd transport voor het eerst pas mogelijk gemaakt. Door het faseprofiel wordt het contactoppervlak tussen product en goot- resp. verdeelschoteloppervlak tot een minimum beperkt, hetgeen tot minder productverklevingen leidt. Deze “eenvoudige”, maar uiterst effectieve oplossing vereist derhalve geen extra installaties voor een gecontroleerd transport van dergelijke producten, zoals transportschroeven. Zo wordt het product, afgezien van de gebruikelijke vibratie van de doseergoten, aan geen extra mechanische invloeden blootgesteld. De aanzienlijke voordelen van deze oppervlaktechnologie bij het wegen van gevogelte, vlees, vis, surimi en diverse componenten van kant-en-klaargerechten zijn reeds herhaaldelijk aangetoond en door klanten bevestigd.

Vanwege het feit dat er geen extra installaties voor producttransport zijn vereist, voldoet deze oplossing tegelijkertijd aan de zeer hoge hygiëne-eisen van de levensmiddelensector. Zowel verdeelschotel als vibratiegoten volgen qua bouw en toegankelijkheid het concept van een standaard multikopweegautomaat van MULTIPOND en zijn daarnaast uitsluitend van een extra, gepatenteerde oppervlakstructuur voorzien. Alle productvoerende onderdelen kunnen snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden verwijderd voor reiniging en onderhoud.

ACTUEEL